به گزارش افکارنیوز،

تصویری از خسارت زلزله در شهرستان قصر شیرین