به گزارش افکارنیوز،

محمد علیخانی در تذکرات پیش از دستور بیست  و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران، ری و تجریش به حضور مدیر روابط عمومی شهرداری تهران برای ارائه گزارشی اقدامات صورت گرفته در زلزله اخیر استان کرمانشاه اعتراض کرد و گفت: تغییر دستور نیاز به مصوبه دارد و شأن شورا باید رعایت شود.

وی افزود: ما باید خودمان شأن شورا را رعایت کنیم، باید معاون شهردار در این خصوص توضیح بدهد نه مسئول روابط عمومی.