به گزارش افکارنیوز،

 کمکهای مردم تهران به زلزله زدگان استان کرمانشاه

 کمکهای مردم تهران به زلزله زدگان استان کرمانشاه

 کمکهای مردم تهران به زلزله زدگان استان کرمانشاه

 کمکهای مردم تهران به زلزله زدگان استان کرمانشاه

 کمکهای مردم تهران به زلزله زدگان استان کرمانشاه

 کمکهای مردم تهران به زلزله زدگان استان کرمانشاه