به گزارش افکارنیوز،

 کمک‌های مردم تهران به زلزله‌زدگان کرمانشاه

 کمک‌های مردم تهران به زلزله‌زدگان کرمانشاه

 کمک‌های مردم تهران به زلزله‌زدگان کرمانشاه

 کمک‌های مردم تهران به زلزله‌زدگان کرمانشاه

 کمک‌های مردم تهران به زلزله‌زدگان کرمانشاه