به گزارش افکارنیوز،

قاب خاطرات زیر آوار زلزله کرمانشاه.