كيهان: مديركل منابع طبيعي لرستان با اشاره به اينكه قدمت ساختمان اين اداره كل به حدود نيم قرن مي رسد، گفت: موريانه علاوه بر ساختمان به پوشه هاي حاوي اسناد اراضي استان از جمله مدارك اراضي ملي متعلق به دولت، جاده ها، ارتفاعات، جنگل، مراتع، اراضي و... آسيب رسانده است.

مهندس علیرضا احمدوندی اضافه کرد: موریانه حتی به لوازم اداری نظیر میز، صندلی و کمدها خسارت وارد کرده است.

وی گفت: مبارزه شیمیایی با موریانه انجام گرفته اما از آنجا که کلنی این موجودات در زیرزمین است نه تنها مؤثر نبوده بلکه به دنبال هر بار مبارزه، آنها مسیر حمله را تغییر می دهند و مبارزه شیمیایی با این موجودات کارساز نیست.

مديركل منابع طبيعي لرستان گفت: به دليل كمبود نيرو و بالا بودن حجم اسناد، مكانيزه كردن آنها بسيار زمان بر بوده و در معرض خطر نابودي حمله موريانه قرار دارند.وي اظهار داشت: آسيب وارده به ساختمان اين اداره كل توسط موريانه به حدي است كه انگشتان دست در شكاف هاي ايجاد شده در ديوارها فرو مي روند.