به گزارش مهر، این عملیات در مراکز مخابراتی شهید محلاتی، سیدالشهدا(ع)، بعثت، ابوذر، شهید نظری، شهید بهشتی و پیام نور آغاز شد.

پیش شماره های مراکز مخابراتی مذکور

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره های ۲۲۱۹،۲۲۴۴ الی ۲۲۴۹ در محدوده خیابان ولایت و در مرکز مخابرات سیدالشهدا(ع) با پیش شماره های ۵۵۱۳،۵۵۱۴، ۵۵۷۰ الی ۵۵۷۹ در محدوده خیابانهای ابوذر، آستانی، علی قربانی، کوچه علیرضا اکبر زارع و در مرکز مخابرات بعثت با پیش شماره های ۵۵۰۴ الی ۵۵۰۹،۵۵۳۰ الی ۵۵۳۵ در محدوده خیابان فلاحتی، کوچه های سرلک، لطیف وحدت، حاجی زاده حداکثر به مدت سه روز با اختلال روبرو خواهد شد.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره های ۶۶۶۰ الی ۶۶۶۹ در محدوده راه آهن تهران – تبریز، بلوار یافت آباد، بلوار معلم، آیت الله سعیدی، خیابان کرمانی و در مرکز مخابرات شهید نظری با پیش شماره های ۷۷۵۴ الی ۷۷۵۹ در محدوده خیابان های اکبر نژاد، بزرگان، نامجو، مدنی و در مرکز مخابرات شهید بهشتی با پیش شماره های ۸۸۴۰ الی ۸۸۴۷ در محدوده بزرگراه صیاد شیرازی، خیابانهای محسن آزادی، شهید علی اصغر نوری، سبلان شمالی، کوچه های شهید سیدکمال موسوی، شهید کوروش یوسفی، شهید عباس ترابی، شهید غلامرضا جوادیان حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

اختلال شش ساعته در مراکز مخابراتی پیام نور و شهید محسنیان

براساس همین گزارش، با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط دیتای مشترکان در مرکز مخابرات پیام نور از ساعت ۲۴ به مدت شش ساعت و ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید محسنیان با پیش شماره های ۶۳۹۹۰ الی ۶۳۹۹۵ از ساعت ۲۴ به مدت شش ساعت دچار اختلال می شود.