به گزارش وطن امروز ،سخنگوى كميته كاهش آلودگى هواى تهران با بيان اينكه نيازى به تشكيل كميته اضطرار آلودگى هوا نيست، گفت: اصلا به دليل آلودگى هوا تهران طى اين روزها تعطيل نمى شود. رسول على اشرفى پور ديروز در پاسخ به اين پرسش كه آيا ما در شرايط اضطرار آلودگى هواى تهران قرار داريم، اظهار داشت: هواى تهران از نظر پارامتر ۲/۵ pm در شرايط ناسالم قرار دارد كه اينشرايط ناسالم براى گروه هاى حساس است. وى ادامه داد: اصلا به دليل آلودگى هوا طى اين روزها در تهران تعطيلى نداريم و در شرايط اضطرار و هشدار نيز قرار نداريم.

محمودى با بیان اینکه شاخص کیفى هوا در شرایط ناسالم است، افزود: این آلودگى افزایش مى یابد. وى گفت: روزهاى سه شنبه و چهارشنبه هم روند آلودگى تشدید و پیش بینى مى شود شاخص کیفى هوا به ۱۵۰ برسد ولى به مرز اضطرار نمى رسد. رئیس کارگروه
کاهش آلودگى هواى تهران افزود: در صورت بروز شرایط اضطرار جلسه کارگروه تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ مى شود. محمودى با یادآورى همکارى مردم در این زمینه در زمستان سال گذشته گفت: براى کاهش آلودگى هوا شدیدا به همکارى مردم نیازمندیم. وى از شهروندان خواست حتى المقدور از وسایل نقلیه عمومى استفاده کنند و سالمندان، کودکان و بیماران قلبى، تنفسى و ریوى نیز از تردد غیر ضرور در شهر بپرهیزند. از سوى دیگر با پی شبینى پایدارى هواى تهران در روزهاى جارى تا جمعه و در شرایطى که تهران براى استقبال از پدیده
وارونگى دما آماده مى شود، زنگ هشدار آلودگى هواى پایتخت نیز دیروز به صدا درآمد. وزیر بهداشت با هشدار نسبت به افزایش شدت آلودگی هوا به دنبال پدیده وارونگی گفت: با افزایش شدت آلودگی هوا تعداد مراجعان قلبی و ریوی به اورژان سهای بیمارستانی افزایش می یابد.

به گزارش وطن امروز، مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت دیروز در حاشیه شصت و هشتمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی با اشاره به پدیده وارونگی هوا و افزایش شدت آلودگی هوا گفت: با افزایش شدت آلودگی هوا تعداد مراجعان سرپایی و بستری بویژه بیماران قلبی و ریوی

به اورژانس هاي بيمارستاني افزايش مي يابد. اميدواريم دستگاه هاي مربوط بويژه سازمان محيط زيست بتوانند موارد مربوط به آلودگي هوا را پيگيري كنند. وزارت بهداشت نيز در اين زمينه نظرات خود را مطرح مي كند.