پريسا فتحعليبيگلو در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: نرمافزارهاي آنتيويروس به شکل اختصاصي براي دفاع از سيستمها در برابر تهديد ويروس طراحي و نوشته ميشود و متخصصان امنيتي براي استفاده از آنتيويروس توصيه ميکنند، زيرا از رايانه نه تنها در برابر ويروسها، بلکه در برابر انواع بدافزارها نيز محافظت ميکند.

او ادامه داد: درواقع آنتی‌ویروس یک برنامه رایانه‌یی است که برای بررسی و مرور فایل‌ها، تشخیص و حذف ویروس‌ها و دیگر بدافزارها استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: آنتی‌ویروس‌ها محافظان سیستم‌های ما هستند؛ این‌گونه آنتی‌ویروس‌ها می‌توانند کنترل مرکزی سیستم را در دست گرفته و مواظب رفتار مشکوک یا برنامه‌های مخرب اجرایی برروی سیستم باشند، اما با گسترش روابط نمی‌توانیم به‌صورت کامل برروی آنتی‌ویروس‌ها حساب کنیم، زیرا این آنتی‌ویروس‌ها از حمله ویروس‌ها در امان نیستند.

فتحعلی‌بیگلو خاطرنشان کرد: ویروس‌ها همیشه جلوتر از آنتی‌ویروس‌ها حرکت می‌کنند، ولی بیش‌تر آنتی‌ویروس‌ها درصورت بروز و ظهور یک ویروس جدید قادر خواهند بود که به سرعت آن را شناسایی کنند و سیستم شما را از وجود این ویروس پاک نگه دارند.

این تحلیل‌گر سیستم ادامه داد: هیچ دلیلی وجود ندارد برای از بین بردن احتمال آلودگی رایانه افراد به تروجان، ویروس یا ورم که یکی از مخرب‌ترین آثار آن کاهش عملکرد رایانه و اشغال پهنای باند اینترنتی است، از نرم‌افزاری استفاده شود که چند برابر یک ویروس مخرب، سرعت رایانه و یا کانکشن شما را نابود کند.

او گفت: بررسی‌های مختلفی در خصوص علل کند شدن رایانه‌های شخصی با سیستم عامل ویندوز انجام شده است که به دلیل نحوه انجام آزمایش و شرایط فنی انجام آزمایش و دقت نتایج آزمایشی را که توسط دپی‌سی‌ اسپای انجام گرفته است، استناد می‌کنم. بسیاری از نرم‌افزارهای مشهوری که شرکت‌های بزرگ تولیدکننده نرم‌افزار ارائه می‌کنند در بالای این جدول قرار دارند، به عبارت دیگر این نرم‌افزارها مؤثرترین عامل کند شدن رایانه‌های شما محسوب می‌شوند.

به گفته وی یک آنتی‌ویروس باید با نرم‌افزارهای کاربردی سازگاری داشته باشد تا کاربر در حین استفاده از آن دچار دردسر نشود؛ درست است که استفاده از آنتی‌ویروس‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده و شکی در سودمند بودن آنها نیست، ولی برخی از اوقات دردسرهایی را برای کاربران ایجاد می‌کنند. برای مثال، برنامه‌های آنتی‌ویروس در صورتی که به صورت مؤثر طراحی نشده باشند، کارایی رایانه را کاهش داده و باعثکند شدن آن می‌شوند، ممکن است کاربران بی‌تجربه در فهمیدن هشدارهای آنتی‌ویروس مشکل داشته باشند و پیشنهاداتی را که آنتی‌ویروس به آن‌ها ارائه می‌کند، درست متوجه نشوند.

او خاطرنشان كرد: گاهي اوقات يك تصميم نادرست به نشت اطلاعات مجنر ميشود، درصورتي كه آنتيويروس از جستوجوي اكتشافي استفاده كند، كارايي آن به ميزان تشخيصهاي مثبت نادرست و تشخيصهاي منفي نادرست بستگي دارد و در آخر از آنجا كه برنامههاي آنتيويروس غالباً در سطوح بسيار قابل اطمينان در هسته سيستم اجرا ميشوند، محل خوبي براي اجراي حملات بر عليه رايانه هستند.