به گزارش مهر، دکتر عبدالله جعفرعلی جاسبی که دکتری مدیریت و تکنولوژی خود را از انگلستان دریافت کرده، در آستانه ۶۷ سالگی با مهمترین تغییر زندگی کاری خود مواجه است. شورای عالی انقلاب فرهنگی که وی نیز در آن عضویت دارد، مصوب کرده تا پایان آذر ۹۰ جلسه ای برای تعیین رئیس جدید دانشگاه آزاد برگزار شود.

تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی یک تاریخچه کوتاه دارد که جاسبی همواره در همه سخنرانی های خود از آن به عنوان مهمترین سند تاسیس دانشگاه یاد می کند. به گفته وی دانشگاه آزاد نیز یکی از نهادهایی بود که بعد از انقلاب در سال ۶۱ به وسیله آیت الله هاشمی رفسنجانی پیشنهاد شد و مورد موافقت امام(ره) قرار گرفت.

در آن زمان حضرت امام(ره) مبلغ یک میلیون تومان به عنوان بودجه در اختیار دانشگاه آزاد قرار دادند. این دانشگاه در ابتدا تنها با یک ساختمان کوچک کار خود را شروع کرد اما حال بیش از ۱۰ میلیون متر مربع فضای آموزشی دارد.

آبان ماه سال ۸۷ موضوع تغییرات اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و دکتر مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همان زمان با اشاره به آنچه در زمینه مسایل مربوط به مدیریت در اصلاحیه اساسنامه این دانشگاه مورد توجه است به مهر گفت: در اینکه چه شیوه ای برای انتخاب مدیران، انتخاب هیئتهای امنای دانشگاه، زمانبندیهای هر کدام از این مدیریتها و اینکه چه نهاد و مرکزی این موضوعات را باید پیشنهاد و تصویب کند در اصلاحیه دانشگاه آزاد مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در حالی که دکتر محمدمهدی زاهدی وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع تغییر جاسبی از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را رد کرد و گفت تغییر ریاست دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نشده است، پس از اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در آبان ماه سال ۸۹ نخستین موضوعی که مطرح شد، تغییر ریاست دانشگاه آزاد بود.

در این میان ۲۹ سال ریاست جاسبی بر دانشگاه آزاد حواشی جالبی را در این سالها مطرح کرده است. جاسبی در برنامه های مختلف در برابر پرسش خبرنگاران درباره آینده ریاست دانشگاه آزاد و آینده فعالیت خود همواره پاسخ های جالبی داده است.

او در جایی می گوید اگر قصد تجارت داشتم، حدود ۳۰ سال عمر خویش را مصروف نمی کردم که در عبور دولتهای مختلف بس رنجها به جان خریدار شوم. جایی دیگر جاسبی از تدوین وصیت نامه دانشگاه آزاد اسلامی خبر می دهد و می گوید: برادران، جاسبی کوچکتر و متواضع تر از آن است که حاکمیت مطلقه بر دانشگاه داشته باشد و خمیر مایه نقد نامشفقانه شما، این بنای عظیم قائم به حضور به فرد نیست.

وی همچنین در دفاع از دانشگاه آزاد می گوید: دهه چهارم دانشگاه آزاد، دهه رقابت با دانشگاههای بین المللی است و ما تا آخر دهه سوم، دانشگاههای داخلی را پشت سر خواهیم گذاشت. جایی دیگر نیشتری به رسانه ها می زند که این موضوع که هر روز در رسانه ها خبری در ارتباط با دانشگاه آزاد اسلامی می رسد شما را نگران نکند هر اتفاقی که می خواهد بیفتد آن طور کار کنید که تا ۵۰ سال دیگر رئیس باشید و حتی تا آخر عمر هم بتوانید در این سمت بمانید.

با وجود آنکه جاسبی معتقد است تنها خدا می داند چه می شود، اسامی افرادی به عنوان گزینه‌هایی برای ریاست دانشگاه آزاد اعلام شده است. علیمحمد رنجبر - استاد رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، کریم زارع - معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی و عباس طائب - رئیس کنونی منطقه شمال دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور وزیر علوم و تحقیقات و فناوری به عنوان آخرین گزینه های تصدی صندلی ریاست دانشگاه آزاد مطرح هستند.

در این میان منابع آگاه تاکید می کنند که معرفی گزینه ها نیز متاثر از فضای سیاسی کشور به اصول گرایی و اصلاح طلبی تقسیم شده است. فرهاد رهبر، محمدحسن شجاعی فرد، منصور کبگانیان و فرهاد دانشجو به عنوان گزینه های طیف اصولگرا مطرح شده اند و از محمدرضا عارف و حمید میرزاده به عنوان گزینه های اصلاح طلبان نام برده می شود.

بالاخره پایان آذرماه ۹۰ یکی از این نام ها، یا نام دیگری و شاید هم دوباره نام عبدالله جاسبی به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اعلام می شود. ۸ روز سرنوشت سازی که دعوای چند ساله بر ریاست ۲۹ ساله جاسبی را پایان می بخشد.