مرضيه وحيد دستجردي در آستانه روز جهاني كليه در گفتوگو با ايسنا، گفت: انجام فعاليتهاي مربوط به پيوند كليه تقسيم شده است؛ به اين ترتيب كه تمام اقدامات مربوط به عمل جراحي پيوند در دانشگاههاي علوم پزشكي و به صورت رايگان انجام ميشود و بيماران هزينهاي بابت عمل جراحي پيوند كليه نميپردازند.

وی ادامه داد: بخش مربوط به هدیه و اهدای کلیه بر عهده بنیاد بیماری‌های خاص است که به نظر می‌رسد لازم است ساماندهی مجددی در زمینه هدیه کلیه انجام شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از موارد پیوند کلیه به صورت پیوند از جسد انجام می‌شود، افزود: اما قانون اجازه داده که با رضایت شخص اهدا کننده، پیوند کلیه از زنده نیز انجام شود. در ایران به دلیل ارتباطات مستحکم خانوادگی، در بسیاری از موارد اهداکننده کلیه، اعضای خانواده فرد بیمار هستند؛ این موضوع بر خلاف دیگر کشورهای دنیا، در ایران شایع است و در کشورهای دیگر معمولا استقبالی از پیوند از اعضای خانواده نمی‌شود.

وحيد دستجردي در خاتمه خاطرنشان كرد: پيوند كليه از غيراعضاي خانواده به عنوان هديه كليه ناميده ميشود كه اين موضوع به ساماندهي بيشتري نياز دارد و لازم است بنياد بيماريهاي خاص دخالت بيشتري در اين زمينه داشته باشد. وزارت بهداشت نيز آمادگي دارد تا در صورتي كه بنياد بيماريهاي خاص در اين زمينه نظر مشورتي بخواهد، اقدامات لازم را انجام دهد.