به گزارش ايسنا، اين زوج پس از فريب دختر ۱۳ سالهاي و كشاندن او به خانهشان او را مورد اذيت و آزار فيزيكي و جنسي قرار دادند.

این زوج که ساکن ایالت کوئینزلند هستند پس از بازجویی به بیش از ۱۳ مورد تجاوز دیگر نیز اعتراف کردند.

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري يونايتدپرس، اين دو متهم اين نوجوان را ۱۵ ساعت مورد شكنجه قرار داده بودند.