مدیرکل دفتر آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی با ابراز تأسف از معتاد شدن یک کودک ۶ ماهه توسط مادرش گفت: این کودک پس از درمان در یکی از کمپهای غیر مجاز، در منزل یکی از بستگانش نگهداری میشود و بهزیستی به دنبال راههای قانونی برای سرپرستی و حضانت این کودک است.

حبیب‌الله مسعودی فرید با اشاره به برنامه‌های جدید حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی اظهار داشت: بخشی از این برنامه‌ها در چند ماه گذشته با عناوین مختلفی از جمله تشکیل خانه سلامت و تشدید خدمات اورژانس اجتماعی آغاز شده است.

وی اضافه کرد: تقویت اورژانس اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سنین مختلف از جمله برنامه‌های اصلی سازمان بهزیستی برای جلوگیری از بروز آسیب‌ها و گسترش آن در کشور است.

مسعودی فرید در ادامه در خصوص معتاد شدن یک کودک ۶ ماه به نام «ه» توسط مادرش گفت: متأسفانه چند ماه پیش این کودک توسط مادرش معتاد شد و شرایط بسیار بحرانی را طی کرد؛ ظاهراً این کودک به همراه مادرش به یکی از کمپ‌های غیر مجاز ویژه زنان جهت درمان مراجعه می‌کند.

به گزارش فارس، مدیرکل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: این کودک پس از طی مراحل درمان و سم‌زدایی، درمان شد ولی متأسفانه مادرش او را رها کرد و هم اکنون این کودک در منزل یکی از بستگانش نگهداری می‌شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر اورژانس اجتماعی بنا دارد وضعیت این کودک را مرتباً بررسی کند و چنانچه نیاز باشد بهزیستی حضانت و سرپرستی کودک را بر عهده میگیرد.