به گزارش ايسنا، براي ساخت اين كفش كه شش ماه به طول انجاميد، از سه پوست گاو كامل بدون شقه شده كه هر كدام تقريبا ۴۴ پاست، براي دوخت پستايي آن استفاده شده است. همچنين براي ساخت زيره اين كفش به پهناي يك متر، از دو پوست كروپن بزرگ، براي ساخت كفي آن از دو پوست گاوميشي و براي ساخت پاشنه آن از ۲۰ كيلوگرم چرم استفاده شده است.

همچنین دوخت این کفش سه مغزی بوده و سه دور بخیه دستی با درفش و سوزن کفاشی دور آن زده شده است و یک دوخت زنجیری چهار سوزنه و دو دوخت دو سوزنه دورتادور آن دوخته شده است.

پيش از اين، چينيها با ساخت كفش به طول دو متر و ۲۵ سانتي متر، ركوردار بزرگترين كفش جهان بودند.