به گزارش ايسنا، دكتر سرگئي گورديف، از دپارتمان فيزيك دانشگاه باث در حال ساخت ابزارهاي مقياس نانو بود كه به طور تصادفي نمونهاي به شكل دست ايجاد كرد كه تنها ۳۵۰ نانومتر (۰.۰۰۰۳۵ ميليمتر) است.

گوردیف این دست را که حالتی شبیه اشاره کردن دارد، به شکلی مثل تشویق مردم و سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه تشبیه کرده است.

وی همچنین تحقیقات علوم نانو را برای پیشرفت جنبه‌های مختلف علمی بسیار ضروری خواند.

گوردیف اظهار کرد: برای مثال ما در حال انجام تحقیقات بر روی سلولهای پوست انسان جهت شناسایی تغییرات ریز در خاصیت ارتجاعی سلول در اثر بالا رفتن سن، تابش نور خورشید یا بیماری هستیم که از طریق دانش نانو امکانپذیر است.

اين دست نانويي طي تحقيقاتي كه براي شناسايي شيوه استفاده از پوششهاي سخت براي ابزارهاي نانو و با دوامتر و مناسبتر كردن آنها براي مراحل ظريف بيولوژيکي انجام شده، بوجود آمده است.