به گزارش ایسنا؛ براساس گزارش اينفونياك، اين در حاليست كه پژوهشهاي پيشين ميگفت مادران براي پسردار شدن بايد غذاهايي را مصرف كنند كه حاوي پتاسيم باشند.