به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، محمدرضا بیدخام گفت: مزایده واگذاری امتیاز شماره تلفن های ثابت رند (طلایی و نقره ای) و براساس آیین نامه مصوب مجمع شرکت مخابرات ایران و با اعلام از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی در چهار نشریه کثیرالانتشار برگزار می شود.

مدیر کل دفتر مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران ادامه داد: آخرین مهلت خرید اسناد این مزایده برای داوطلبان تا تاریخ ۲۷ آذر ماه می باشد.
دبیر کمیته واگذاری امتیاز شماره های رند تلفن افزود: امتیاز شماره تلفن های شرکت داده شده در این مزایده در تمامی مراکز مخابرات استان تهران اعم از پرظرفیت و کم ظرفیت است.
داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مخابرات استان تهران WWW. TCT. IR مراجعه کنند.