این روباه که به نظر میرسید گرسنه و خشمگین است درپی حضور آتش نشانان با انجام حرکاتی قصد حمله به آنها را داشت، اما سرانجام تسلیم آتش نشانان شد.

با اعلام خبر حضور این حیوان غیر اهلی در ساختمان مسکونی به ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۴ به سوی محل اعلام شده در خیابان ری حرکت کردند.

به گزارش برنا، آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ویژه موفق شدند روباه خشمگین را که قصد گاز گرفتن آنها را داشت در اختیار بگیرند و به ایستگاه خود منتقل کنند تا پس از هماهنگی لازم، به مرکز نگهداری این گونه حیوانات تحویل داده شود.