به گزارش ايسنا، هادي ميرافضلي، معاون منطقه يك عمليات آتشنشاني تهران در اينباره گفت: با اعلام حادثه ريزشآوار در ساختمان قديمي در حال تخريب در خيابان قزوين، خيابان سخايي به ستاد فرماندهي آتشنشاني تهران، آتشنشانان ايستگاه ۵ و گروه نجات ۱ آتشنشاني همزمان ساعت ۱۳:۱۵ روز چهارشنبه روانه محل حادثه شدند.

ميرافضلي ادامه داد: آتشنشانان و نجاتگران آتشنشاني با توجه به اهميت سرعت عمل در اين گونه حوادث، همزمان با عمليات ايمنسازي تلاشهاي خود را براي نجات کارگر گرفتار شده آغاز کردند و با آواربرداري، وي را که کاملا زير خرواري خاک قرار داشت از زير آوار بيرون آوردند و در اختيار امدادگران اورژانس قرار دادند.