ایسنا: جلسه رسيدگي به پرونده روزنامه مردمسالاري به مديرمسوولي مصطفي كواكبيان، بيستودوم آبان ماه در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مدير خراساني و با حضور هيات منصفه مطبوعات برگزار شد.

این پرونده با شکایت دادستان عمومی و انقلاب تهران و به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تشکیل شده بود که پس از اخذ دفاعیات و اتمام جلسه دادگاه، هیات منصفه مطبوعات اعلام کرد که مدیرمسوول روزنامه مردم‌سالاری با اکثریت آرا مجرم و به اتفاق آرا مستحق تخفیف است.

پس از اعلام نظر هيات منصفه مطبوعات، هيات قضايي شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران با صدور راي، مصطفي كواكبيان را تبرئه كرد.