به گزارش افکارنیوز به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شبکههای لرزه نگاری وابسته به این مرکز دیگر مشخصات این زمین لرزه را عرض شمالی ۰۴/۲۸ درجه و طول شرقی ۹۴/۵۵ درجه ثبت کردهاند.