به گزارش ایسنا، اين پديده كه كمان مه نام داشته و توسط سام دوبسون روسي ثبت شده است، شبيه به رنگينكمان بوده، اما به جاي باران، در مه تشكيل ميشود.

به دلیل اندازه کوچک قطرات آب تشکیل‌دهنده مه که کوچکتر از ۰.۰۵ میلیمتر است، رنگ این کمان به صورت سفید بوده و از چند رنگی رنگین‌کمانهای معمول برخوردار نیست.به گفته «دوبسون» ۵۱ ساله، این تصویر در نیمه شب گرفته شده که به دلایل شرایط قطبی آسمان به رنگ روشن بوده است.

«دوبسون» اظهار کرد: این پدیده در ابتدا شبیه به ابر بوده، اما با نزدیکتر و دقیق‌تر شدن به آن، یک قوس سفیدرنگ نمایان شده است.

اين عكاس روسي بر روي كشتي يخشكن هستهاي ۵۰ سال پيروزي كه يكي از بزرگترين كشتيها در نوع خود به شمار ميرود، در حال خروج از شهر مورمانسک بود كه اين پديده را مشاهده كرد.