حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند:

بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.

دلال الامامه و کنزالعمال، ج ‌۷، ص ۲۲۵


******


رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

بهترین شما مردى است‏ که با همسرش به خوبى رفتار کند و من از همه شما نسبت ‏به همسرم‏ خوشرفتارتر هستم.

وسائل ج ۱۴ ص ۱۲۲


******

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

هر كس همسرش را (بى‏ جهت) متهم به‏ زنا كند همانند مار كه از پوستش خارج می شود از حسناتش خارج خواهدشد و به تعداد موهاى بدنش هزار گناه در نامه اعمالش ثبت‏ خواهد شد.