به گزارش مهر، با اعلام قطعی زمان برگزاری جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، اخباری مبنی بر تلاش مسئولان ارشد این دانشگاه برای ابقای دکتر جاسبی، در رسانه ها منتشر شد.

تازه ترین اخبار، مربوط به تنظیم نامه درخواست مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و امضای آن توسط روسای واحدها و مراکز برای عدم حذف جاسبی از نشستن بر کرسی ریاست است.

محمد صادق مهدوی - معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی درباره این نوع جمع آوری امضا برای ابقای جاسبی گفت: این نامه را برخی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تنظیم و برای روسای مناطق و واحدها همچنین اعضای هیئت علمی ارسال کرده اند.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه این نامه اقدام اعضای هیئت علمی بوده و ربطی به روسای واحدها ندارد گفت: هیچ دستوری از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برای امضا این نامه به روسای واحدها صادر نشده است. برای من هم این نامه دو روز قبل ارسال شده است اما حاضر به امضای آن نشدم زیرا اگر من نامه امضا را می کردم همه می گفتند مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس این دانشگاه را انتخاب می کنند.

این مقام مسئول دانشگاه آزاد اسلامی که بر این باور است اعضای هیئت علمی موافق تغییر دکتر جاسبی نیستند، اضافه کرد: این نامه برای آنهایی که موافق ابقای رئیس کنونی دانشگاه آزاد اسلامی هستند ارسال شده است.