به گزارش افکارنیوز،

در جدول شماره 16 تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (5) آمده است:

هزینه صدور گواهی ازدواج و طلاق مبلغ 50 هزار تومان

هزینه ثبت اقرارنامه زوجیت مبلغ 30 هزار تومان

هزینه ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی برای هر مورد 20 هزار تومان

صدور گواهی ازدواج و طلاق چقدر آب می خورد؟ + جدول