به گزارش افکارنیوز،

بر این اساس مبلغ عوارض نوسازی یک و نیم درصد (1.5 %)،عوارض سالیانه انواع خودرو 1.5 در هزار ارزش قیمت فروش کارخانه های داخلی و 1.5 در هزار ارزش خودروهای وارداتی، عوارض صدور گذرنامه و گواهی نامه به میزان 5 درصد (5%) تعرفه صدور آن ها تعیین شده است.

هزینه برخی عوارض شهرداری ها در سال 97 + جدول