قانون:این سه دزد دریایی توسط ایران دستگیر شده​اند.ملیت دزدان دریایی دستگیر شده هنوز مشخص نیست ولی بزودی آنها برای محاکمه و تعیین تکلیف تحویل دستگاه قضایی می​شوند.به گزارش سامانه خبری سازمان بنادر و دریانوردی ،گزارش​های تکمیلی نشان می​دهد ناوگان نیروی دریایی برای حفاظت از کشتی​های متعلق به ایران به صورت مستمر به حضور در مناطق خطرآفرین دریایی می​پردازد.

ایران در اجلاس سراسری سازمان جهانی دریانوردی نیز به صورت رسمی از کشورهای منطقه و جهان درخواست همکاری مشترک برای مبارزه با دزدان دریایی را کرده​بود.