به گزارش فارس، سید جاوید آلداوود درباره رهاسازی برخی حیوانات از جمله شیر، روباه و کرکس طی روزهای اخیر در تهران اظهار داشت: باغ وحش پارک ارم طی سالهای اخیر، شیرهای باغ وحش را به مردم میفروخت که احتمالاً این شیرها همان شیرها باشند که کاملاً اهلی و دستآموز هستند.

وی در ادامه افزود: بعضی از این شیرها از باغ وحش خارج نمی‌شدند و افراد در همان قفس‌های باغ‌وحش از آن‌ها نگهداری می‌کردند و بعضی را هم از باغ وحش خارج می‌کردند.

رئیس انجمن حمایت از حیوانات گفت: البته باید صاحبان این حیوانات پیدا شوند و مشخص شود که آن‌ها این حیوانات را از کجا آورده‌اند.

آل داوود ادامه داد: البته شیر با نگهداری در خانه، اهلی میشود و در حال حاضر برای نگهداری از آنها باید دقت بیشتری از سوی مسئولان صورت پذیرد.