علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: تمام دانش‌آموزانی که دچارمعلولیت های جسمی هستند و به لحاظ ذهنی مشکلی ندارند، می‌توانند در مدارس عادی ثبت نام کرده و بین سایر دانش‌آموزان به تحصیل بپردازند.

وی تصریح کرد: متاسفانه معضل ثبت نام نشدن دانش‌آموزان در مدارس عادی در برخی از شهرستان ها، مشاهده می‌شود و وزارت آموزش و پرورش در حال پیگیری این موضوع است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: تأکید ما و وزارت آموزش و پرورش بر این است که دانش‌آموزان معلول بتوانند در کنار دیگر دانش‌آموزان که شرایط عادی دارند به مدرسه بروند.

ربیعی تاکید کرد: با مدیران متخلفی که از ثبت نام دانش آموزان دارای معلولیت جسمی در مدارس عادی خودداری کنند، برخورد می‌شود،زیرا معلولیت جسمی نباید مانع ادامه تحصیل این کودکان شود.

وی ادامه داد: تنها معلولان ذهنی هستند که امکان ادامه تحصیل در مدارس عادی را ندارند،در غیر این صورت، مدیران مدارس موظف به ثبت نام  دانش‌آموزان دارای معلولیت جسمی هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: اگر ثبت نام نکردن دانش آموزان دارای معلولیت جسمی در مدارس عادی گزارش شود، عوامل مدرسه در ابتدا مورد تذکر واقع می‌شوند و پس از آن در صورت تکرار، با آنها برخورد خواهد شد.