به گزارش افکارنیوز،

علی اعطا با اشاره به اهمیت بناهای تاریخی و میراثی در شهر تهران اظهار کرد: وقتی اخباری مبنی بر درخطر قرار گرفتن بناهای باارزش و میراثی مطرح می شود، قاعدتا فعالین مدنی حساسیت نشان می‌دهند.

وی تصریح کرد: این امر قابل تقدیر است که فعالین مدنی نسبت به بناهای باارزش و میراثی حساس باشند و اگر احتمال آسیب دیدن بنایی وجود داشته باشد، واکنش نشان دهند. همانطور که در مورد کافه نادری چنین حساسیتی از سوی فعالین مدنی و علاقمندان میراث به سرعت مطرح مطرح شد.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: خوشبختانه ستاد اجرایی فرمان امام در یک اقدام قابل تقدیر، آن بخش از حیاط کافه نادری را که به مزایده گذاشته بود، از فهرست مزایده ها خارج کرد؛ اگر چه به لحاظ قانونی منعی در مزایده وجود نداشت.

وی بیان کرد: اساسا در مورد بناهای ثبتی، منعی برای خرید و فروش وجود ندارد، اما استنباط ما این است که علاقمندان میراث نگران بودند بر اثر این خرید و فروش، آسیبی به حیاط کافه وارد شود. خوشبختانه ستاد اجرایی بسیار سریع و همدلانه با فعالین مدنی حوزه میراث عمل کرد.