به گزارش افکارنیوز،

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: به منظور ایجاد رضایتمندی و مساعدت در کاهش هزینه‌های درمانی بیمه شدگانی که، به هنگام معالجه در مراکز درمانی فوت نموده‌اند، سازمان تأمین اجتماعی پرداخت هزینه درمان این گروه را تقبل می‌کند.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی همواره به دنبال افزایش گستره چتر حمایتی خود از بیمه شدگان بوده است.
گفتنی است؛ این بخشنامه از ابتدای سالجاری برای تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی قابلیت اجرایی دارد.