فارس: سید احمد رئیس السادات در تشریح دردهای ستون فقرات اظهار داشت: افزایش قوس کمر و افزایش قوز پشتی در ردیف اختلالات شایع ستون فقرات قرار میگیرند.

وی افزود: هر گونه افزایش یا کاهش در دامنه طبیعی قوس‌های ستون فقرات افراد را مستعد ابتلا به بیماری‌های مختلف سیستم عضله‌ای و اسکلتی می‌کند.

دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران با بیان اینکه برعکس این مسئله هم امکان پذیر است و افزایش یا کاهش قوس‌های طبیعی ستون فقرات، خود می‌تواند ناشی از ناهنجاری و آسیب در سایر بخش‌های ستون فقرات، لگن یا زانو شود، ادامه داد: هر استرسی که بر زنجیره بیومکانیکی بدن وارد شود باعثمی‌شود تغییراتی در قسمت‌های دیگر به وجود آید و به عنوان مثال افزایش قوز پشتی ممکن است گودی کمر را تشدید کند.

رئیس السادات در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از کفشهای پاشنه دار میتواند در بروز گودی کمر دخیل باشد، گفت: این مطلب از لحاظ علمی به طور کامل اثبات شده نیست ولی به طور کلی توصیه بر عدم استفاده مداوم از کفشهای پاشنه بلند با ارتفاع بیش از ۴ سانتی متر است.