به گزارش افکارنیوز،

 یوسف نجفی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه اجرای راهکار 6-20 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گفت: برای اجرای این راهکار که به طور مشخص به بهینه‌سازی و بهره‌برداری از منابع مادی و فیزیکی و تبدیل به احسن کردن آنها و طراحی استانداردهای مصرف پیشگیری از اسراف و تبذیر اشاره دارد در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس، دو برنامه پیش‌بینی شده است که اول شامل مستندسازی املاک آموزش و پرورش و دوم تعیین تکلیف املاک قلع و قمعی است.

وی با اشاره به ضرورت تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای این دو برنامه، اظهار داشت: این معاونت منتظر تأمین اعتبار نمانده است و در حال حاضر با وجود تخصیص نیافتن اعتبار مورد نیاز توانسته است از محل اعتبارات جاری تا 30 درصد از این دو برنامه را پیش ببرد.

نجفی در خصوص فرایند اجرای برنامه‌ها، افزود: شناسایی املاک بدون سند و اقدام برای تحصیل سند، ‌محصور سازی املاک و رفع موانع از اقداماتی است که به ویژه در ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در حال پیگیری است.

وی یادآور شد: در حال حاضر از 98 هزار و 820 ملک آموزش و پرورش کشور، بالغ بر 46 هزار ملک مستندسازی و تحصیل سند شده است و بخشی از این اسناد تک برگی شده‌اند.