به گزارش افکارنیوز،

خواهر این مرد در اظهارات اولیه‌اش به مأموران گفت: برادرم در یک پانسیون در خیابان فلسطین زندگی می‌کرد، شب گذشته (18 آذر ماه جاری) در حالیکه بدنش خونی بود، به خانه من آمد و گفت در پانسیون او را کتک زده‌اند، برادرم می‌گفت با مالک پانسیون درگیر شده و مالک پانسیون، سایر افرادی که در آنجا بوده‌اند را تحریک کرده و آنها برادرم را با چوب و میله فلزی مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

وی افزود: برادرم شب در خانه من خوابید اما صبح متوجه شدم حالش بد شده که وقتی او را به بیمارستان بردیم گفتند دچار مرگ مغزی شده است.

با اعلام مراتب این اتفاق به بازپرس امور جنایی تهران، وی دستور بازداشت متهمان و تحقیقات بیشتر درباره این پرونده را صادر کرد.