به گزارش افکارنیوز،

دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه هم پس از زلزله به حیاط دانشگاه آمدند.