به گزارش افکارنیوز،

دولت لایحه بودجه عمومی سال 97 کل کشور را با رقم حدود 424 هزار میلیارد تومان ابتدای هفته جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد تا چکش‌کاری کمیسیون‌های تخصصی بر روی مهم‌ترین سند مالی سالیانه کشور آغاز شود.

فارغ از جزئیات و کلیات بندهای مالی مندرج در این سند مالی، با توجه به اینکه برآورد بودجه‌ای تمام دستگاه‌های کشور در این لایحه صورت می‌گیرد باید گفت که رئیس‌جمهور برای معاونت علمی و فناوری خود بودجه جاری یک هزار و 122 میلیارد تومان را در نظر گرفته است.

همچنین خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی کشور نشان می‌دهد که 10 میلیارد و 484 میلیون تومان بودجه عمرانی برای معاونت علمی ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده است.

مقایسه مصوبه بودجه سال جاری با این لایحه نشان می‌دهد که اعتبارات جاری این معاونت برای سال آتی 8.2 درصد افزایش یافته است.

با توجه به اینکه مجموع بودجه مصوب سال جاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری یک هزار و 47 میلیارد و 412 میلیون و 300 هزار تومان است و این رقم در برآوردهای اعتباری سال آینده به یک هزار و 132 میلیارد و 484 میلیون تومان رسیده، می‌توان گفت با رشد هشت درصدی مواجه شده است.