به گزارش معاونت مبارزه با جرايم پليس فتاي ناجا، چند روز پيش زن جواني شکايتي را به پليس فتاي تهران تقديم کرد مبني بر اين که يک نفر از طريق اينترنت اقدام به انتشار عکس هاي شخصي و ديگر اطلاعات مربوط به او کرده و از طريق نشر اکاذيب سبب هتک حيثيت او شده است. سرهنگ کاظمي سرپرست معاونت مبارزه با جرايم پليس فتا گفت: پس از بررسي اين شکايت کارشناسان و ماموران خبره پليس بررسي هاي تخصصي خود را روي پروفايلي که از طريق آن عکس هاي زن جوان منتشر شده بود آغاز کردند و سرانجام از طريق شگردهاي پليسي مرد جواني را شناسايي و دستگير کردند، متهم مذکور پس از دستگيري درباره انگيزه خود از اين اقدام عنوان کرد که وي يکي از آشنايان سابق شاکيه است و با انگيزه انتقام جويي اقدام به اين کار کرده است.