فرمانده ناجا گفت: در حال حاضر بيش از ۷۰درصد زندانيان کشور معتاد هستند.

به گزارش ایسنا وی همچنین با اشاره به مشاهده اعتیاد در بین جوانان، محصلان و سنین کم تایید کرد این افراد به یکباره به سراغ آخر خط و مواد مخدر صنعتی و شیشه می روند. سردار احمدی مقدم در اجلاس شورای عالی استان ها گفت: در دهه محرم میانگین جرایم نزدیک به ۳۰ درصد و جرایم خشن حدود ۵۰ درصد کاهش یافت.

وي در ادامه با بيان اين که در سال جاري رقم حدود ۲۰ هزار نفري تلفات حوادث رانندگي تخمين زده ميشود، عنوان کرد: اگر برنامهريزيهاي لازم در اين زمينه انجام نميشد، اين رقم ۶۰ هزار نفر کشته بود.