به گزارش افکارنیوز،

 این زلزله باعث ایجاد خسارات به روستاهای «گورک» و «گزک» در شهرستان راور شد. زلزله روز گذشته در ادامه پس لرزه های زلزله ۱۱ روز پیش است که پس از زلزله تا کنون ۷۰ پس لرزه داشته است و با توجه به سرمای بیش از حد هوا در این منطقه ساکنین این روستاها با کمبود وسایل گرمایشی، چادر و کانکس رو به رو هستند.