به گزارش افکارنیوز،

محمد نفریه مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، در حال حاضر حدود 1500 نوزاد در 34 مرکز شیرخوارگاه در سراسر کشور نگهداری می شوند.

نفریه تاکید کرد: با استقبال خوب مردم از فرزندخواندگی، باعث شده است تا تعداد نوزادان حاضر در مراکز شیرخوارگاه های کشور، از جمله شیرخوارگاه های  شهر تهران تا حدودی کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: ظرفیت شیرخوارگاه آمنه شهر تهران در حدود 100 نوزاد است، طی سال های گذشته دراین مرکز گاهی تعداد نوزادان به 300 نوزاد می رسید و این تعداد بیش از ظرفیت واقعی شیرخوارگاه فوق بود.

مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در حال حاضر تعداد 90 کودک در شیرخوارگاه آمنه نگهداری می شوند که می توان گفت هم اکنون این تعداد با ظرفیت استاندارد همخوانی پیدا کرده و از شرایط مطلوب برخوردار است.

نفریه خاطرنشان کرد: هیچ یک از شیرخوارگاه های کشور برای نگهداری 300 نوزاد استاندارد لازم را ندارند و خوشبختانه مشکلات شیرخوارگاه آمنه با افزایش درخواست ها برای فرزند خواندگی مرتفع شده است.

وی تاکید کرد: کمبود مکان و نداشتن امکانات مورد نیاز باعث شده بود تا از شیرخوارگاه آمنه شهر تهران بیش از ظرفیت استاندارد مورد استفاده قرار بگیرد و تمام شیرخوارگاه های پایتخت نیز با تراکم حضور نوزادان مواجه بودند.

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: در حال حاضر در شهر تهران 4 شیرخوارگاه شامل شبیر، ترکمانی، آمنه و شیرخوارگاه حضرت رقیه وجود دارد که همه آنها با استانداردهای واقعی و ظرفیت حقیقی برای نگهداری از نوزادان اقدام می کنند و عملکرد خوب و مثبتی دارند.

نفریه تصریح کرد: با اقدامات خوبی که معاونت اجتماعی بهزیستی استان تهران انجام داده است، مشکل تراکم نوزادان در شیرخوارگاه های این شهر مرتفع شده است اما، برخی استان های کشور هنوز با مشکل تراکم حضور نوزادان مواجه هستند.

وی ادامه داد: در برخی از استان های کشور با وجود متقاضی برای فرزندخواندگی، مراکز نگهداری از کودکان سازمان بهزیستی، با کمبود فرزند مواجه هستند و همانطور که گفته شد نسبت فرزند پذیران به فرزندان حاضر در مراکز فوق بیشتر است.