به گزارش افکارنیوز،

پروفسور محمد اسماعیل اکبری افزود: در همین راستا مرکز تحقیقات سرطان سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان سینه را از تاریخ 27 الی 25 بهمن ماه 1396 در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزا رمی کند.

به گفته اکبری در این کنگره که با همکاری نهاد های علمی داخلی و بین المللی برگزار می شود مرکز تحقیقات سرطان میزبان متخصصینی از کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، یونان، مجارستان، انگلستان و هلند خواهد بود.

وی در خصوص گروه های هدف این همایش گفت: متخصصین جراحی، متخصصین پرتو درمانی، گروه های پرستاری، متخصصین رادیولوژی، متخصصین پزشکی هسته ای و متخصصین آسیب شناسی و سایر گروه ها می توانند در این همایش شرکت کنند.

این سرطان شناس در خصوص محورهای مورد بحث در سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان سینه گفت: اپیدمیولوژی، ریسک‌فاکتورها، پیشگیری و غربالگری، بیولوژی مولکولی و ژنتیک، تازه‌های تشخیص و مرحله‌بندی، تازه‌های‌درمانی، توانبخشی، مسائل روانی، اقتصادی-اجتماعی و سلامت معنوی. در این کنگره مورد بحث قرار خواهند گرفت همچنین این کنگره دارای کارگاه های جانبی در هر سه روز است.