به گزارش افکارنیوز،

اما به فاصله فقط چند ماه پس از آن، گرفتار عوارض شدید آن شد. فک او شروع به تورم کرده و این تورم به مرور بزرگ تر شد و در انتهای سال ۲۰۱۲ به توموری بسیار بزرگ هم اندازه با دو برابر سرش تبدیل شد، اما او این بار حاضر به انجام عمل جراحی برای برداشتن تومور نیست، زیرا وحشت دارد که این بار جان خود را از دست بدهد.

در طول این مدت او به چندین پزشک مراجعه کرده است، ولی پس از انجام آزمایشات مختلف به او گفته اند که این تومور خوشخیم بوده و خود به خود تورم آن فروخواهد نشست. اما تاکنون چنین نشده و با وجود خوشخیمی تومور همچنان به رشد خود ادامه می دهد.


ترسیتا هم به دلیل ترس از عمل و هم به خاطر استطاعت اندک مالی ترجیح می دهد که وجود تومور را در صورتش تحمل کند.

خال کوچکی که تبدیل به یک تومور وحشتناک شد +عکس


به گفته پزشکان در شرایط معمول، بدن افراد قادر است بین تقسیم سلولی و رشد سلولها تعادل ایجاد کند و به محض اینکه سلولی آسیب دیده یا از بین می رود به صورت اتوماتیک سلولهای جدید و سالم جایگزین آن می شوند.

اما در نمونه هایی مانند تریستا، سلولهای مرده باقی می مانند و تومورهای این چنینی را به وجود می آورند. تنها راه معالجه این تومورهای خوش خیم انجام عمل جراحی برای برداشتن آنهاست.