به گزارش افکارنیوز،

ماموران گمرک در جدیدترین عملیات مبارزه با مواد مخدر از داخل پاشنه کفش ماده مخدر شیشه کشف کردند .

 کشف شیشه از داخل پاشنه کفش +عکس