به گزارش افکارنیوز،

رضا صالحی امیری در اولین کنگره بین‌المللی شصت سال مددکاری کشور گفت: شهرداری اکنون به یک نهاد اجتماعی و خدماتی تبدیل شده و به آسیب‌های اجتماعی توجه ویژه‌ای دارد و سعی می‌کند در کنار دولت، بخشی از درد جامعه را تسکین بخشد. 

وی ادامه داد: کنگره مددکاری می تواند راهی برای تقویت این حوزه باشد چرا که اکنون با تغییرات جامعه شهری و همینطور ابعاد انسانی روبه‌رو هستیم و نگاه مدیریت شهری باید انسان‌محور باشد. 

صالحی امیری با اشاره به فعالیت مراکز پرتو در تهران گفت: این مراکز خدمات مناسبی را به کودکان در معرض آسیب مانند کودکان کار و خیابان ارائه می‌کند و در 354 محله این مراکز راه‌اندازی شده است. 

صالحی امیری گفت: همچنین 14 هزار مددجو تحت پوشش شهرداری تهران قرار دارند و از خدمات ما بهره می‌گیرند و ما سعی کرده‌ایم از تمام ظرفیت‌های خود رد حوزه اجتماعی استفاده کنیم. 

وی گفت: در حال حاضر 1200 خیریه در تهران در حوزه‌های مختلف کودکان در معرض آسیب فعالیت می‌کند و قرار است همکاری نزدیکی با دولت، بهزیستی و کمیته امداد داشته باشیم تا بتوانیم چالش‌های موجود در شهر را رسیدگی کنیم.