به گزارش افکار نیوز، در حالی سامانۀ پایش کیفی هوای کشور در اولین بحران آلودگی مهم ماه‌های اخیر از دسترس خارج شده است که از افتتاح آن توسط خانم ابتکار تنها ٧ ماه می‌گذرد!

این سوال همیشگی کاربران ایرانی بوده و هست ﴿و البته تا این لحظه پاسخی هم از سوی مسئولین به آن داده نشده است﴾ که چطور از کاربران ایرانی درخواست می‌شود از سامانه‌های داخلی استفاده کنند، حال آنکه در اولین لحظات بروز یک بحران و مراجعه چند نفر همزمان به این سایت‌ها، توان پاسخگویی ندارند و دچار مشکل می‌شوند؟

این مشکل را در مورد سایر سامانه‌های مهم ایرانی نیز همواره شاهد هستیم. به عنوان مثال با بروز هر زلزله بزرگ، ساعت‌ها سامانۀ مرکز زلزله شناسی از دسترس خارج می‌گردد و دیگر پاسخگوی نیاز کاربران نیست!

سامانه کیفی