به گزارش افکارنیوز،

سال هاست مردم کویر با خشکسالی دست و پنجه نرم کرده و با جرعه جرعه آب های منطقه رنج دست خود را تبدیل به طلا کرده و می فروشند ولی امروز با وجود برداشت ۱۶هزار تن پنبه در خراسان جنوبی این طلای سفید یعنی پنبه به دلیل کاهش قیمت پنبه با توجه به حجم بالای واردات پنبه در زمان برداشت این محصول، افزایش هزینه‌های کاشت و برداشت، کاهش تعرفه واردات، استمرار پدیده خشکسالی و متعاقب آن حجمی شدن چاه‌های کشاورزی، بالا بودن هزینه کاشت نشایی به دلیل نبودن دستگاه‌های کاشت نشایی و عدم وجود کارخانه دلینته بذر پنبه در استان بی ارزش شده است.مردم کویر که سالهاست رنج دستانشان را از دل کویر با این طلای سفید به دست می آورند امروز نگاهی به آسمان دارند برای نزول باران تا شاید دلهایشان از باران و برف الهی سیراب شود.