به گزارش افکارنیوز،

 بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان اعلام کردند که مدت گریه کردنشان کمتر از 5 دقیقه طول کشیده است. تنها ١٠‌درصد از شرکت‌کنندگان نیز گفتند که ۳۰ الی ۶۰ دقیقه گریه کرده‌اند. هرچند شرکت‌کنندگان مرد در مقایسه با شرکت‌کنندگان زن کمتر درباره گریه کردن خود توضیح دادند، ولی این تحقیق نشان داد که مرد‌ها مواقعی که در شرایط «ترس، تحقیر و عصبانیت» قرار می‌گیرند، بیش از زنان اشک می‌ریزند.

پژوهش تازه محققان هلندی با بررسی عوامل موثر در گریه زنان و مردان و زمان آن نشان داد که «احساس گناه» و «حقارت» به ترتیب موثرترین عامل در گریه زنان و مردان است. محققان اعلام کردند، گریه فردی که دچار دلشکستگی شده است، ۵ دقیقه طول می‌کشد.

اد وینگرهوت، روانشناس دانشگاه تیلبورخ هلند، روی ۵هزار جوان تحقیقی انجام داد. این روانشناس از شرکت‌کنندگان سوال کرد که آخرین بار به چه دلیل و تا چه مدتی گریه کرده‌اند.
بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان اعلام کردند که مدت گریه کردنشان کمتر از 5 دقیقه طول کشیده است. تنها ١٠‌درصد از شرکت‌کنندگان نیز گفتند که ۳۰ الی ۶۰ دقیقه گریه کرده‌اند. هرچند شرکت‌کنندگان مرد در مقایسه با شرکت‌کنندگان زن کمتر درباره گریه کردن خود توضیح دادند، ولی این تحقیق نشان داد که مرد‌ها مواقعی که در شرایط «ترس، تحقیر و عصبانیت» قرار می‌گیرند، بیش از زنان اشک می‌ریزند.

اد وینگرهوت اعلام کرد که ترس و حقارت از عواملی است که باعث گریه زنان می‌شود و «احساس گناه» عاملی است که بیش از ترس، زنان را به گریه وامی‌دارد.