به گزارش افکارنیوز،

 وضعیت هوا در هفته جاری به دلیل پدیده وارونگی دما در کلانشهرها در شرایط ناسالم قرار گرفت.

امروز میانگین شاخص های کیفی هوا در پایتخت عدد 158 را تا ساعت 11 ظهر نشان می دهد.

براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه های سنجش کیفیت هوا، ایستگاه های شهرداری منطقه 15 و تربیت مدرس در منطقه 6 با شاخص کیفی 181 آلوده ترین نقاط شهر تهران هستند و به ترتیب ایستگاه های شهرداری منطقه 11 با شاخص 179،ایستگاه شریف در منطقه 2 و پارک سلامت در منطقه 17 با شاخص 178، ایستگاه شهرداری منطقه 20 باشاخص 171 در رتبه های بعدی قرار دارند.

 ایستگاه های دانشگاه شریف در منطقه یک با شاخص 108 و اقدسیه با شاخص 115 پاک ترین هوا را دارند.