به گزارش افکارنیوز،

«شی»، زنی خوش شانس از اهالی یانگژو در چین است. وی پس از آنکه متوجه شد به طور اتفاقی حلقه الماس خود را دور انداخته است، خود را به سرعت به مرکز محلی بازیافت زباله رساند.

جستجوی دوساعته برای یافتن انگشتر الماس 16000 دلاری از میان ده ها تن زباله+تصاویر

از آنجا که بخت با او یار بود، او موفق شد پیش از سوزاندن زباله ها، خود را به مرکز بازیافت منطقه برساند.

مدیر اداره بازیافت محلی پس از آگاهی از این موضوع، چند نگهبان را مسئول حفاظت از زباله ها کرد تا کارگران، روز بعد عملیات پیدا کردن حلقه الماس را آغاز کنند. در نهایت 8 کارگر با جستجوی دو ساعته در میان 13 تُن زباله فشرده شده، موفق شدند حلقه الماس 16 هزار دلاری را بیابند.

جستجوی دوساعته برای یافتن انگشتر الماس 16000 دلاری از میان ده ها تن زباله+تصاویر