به گزارش افکارنیوز،

وقوع زلزله در تهران هم به خاطر بافت ساختمانی و عمرانی و هم به خاطر موقعیت زلزله خیزی آن، خسارات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. همین موضوع مطالعات، کارشناسی، تمهیدات و آموزش های لازم را بیش از پیش ضروری می نماید.

 

 

وضعیت زلزله های مهیب تهران از زبان آمار!